expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

World Boys Love ♥

World Boys Love ♥
World Boys Love ♥ Chi Nhánh 2
ĐANG SỬA NHÀ (SỬA CÁC LIST LINK TRUYỆN)• ĐANG SỬA NHÀ (SỬA CÁC LIST LINK TRUYỆN)

Danh Sách Đam Mỹ

Cộng Đồng Hủ

Đam Mỹ Của World Boys Love

Đam Mỹ Toàn Văn → đam mỹ có nhiều chương nhiều tập do nhà làm


★ List Truyện ★


★ Truyện của World Boys Love edit (HOÀN)

1: Hình Nhân - Tình Nhân (Hoàn) 

2: Ma Đạo Tổ Sư (Hoàn)*Hoàn Chính Văn. Đang chỉnh sửa lại.

★ Đoản văn (HOÀN)

1: Người Đó Là Ai? ( 是誰? )

2: Kế Hoạch Tỏ Tình Trong Vòng 29 Ngày

3: Em Và Anh Cùng Thảo Nguyên Có Ước Hẹn

4: Tiểu Hồ Ly Lăn Vào Bếp 


5: Lại Một Lần Nữa Thu
________________
★ Truyện Rerup (HOÀN)

  • Không Reup những bộ truyện nhà vẫn chưa sập hay nhà đã khóa.
  • Chỉ Reup truyện khi nhà đó bị xóa, hoặc nhà đó tự xóa truyện.
1: Xuyên Việt Chi Thâm Hải Nhân Ngư (Hoàn)

2: Dần Mão (Hoàn)

3: Sửu Hoàng (Hoàn)

___________________________
★ Chưa Hoàn

Ta đào hố rất nhiều bộ, lại còn làm theo tùy hứng, cứ từ từ mà làm rồi cũng sẽ có ngày hoàn = w = 

1: Mạnh Nhất Manh Sủng Vạn Nhân Mê (1 tháng chắc 1 chương?)

2: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Linh Hoàng (Tác giả đang sửa nội dung)

3: Baozi & Hana (Đang ra sức làm bộ này.)

4: Cẩu Cẩu (Đang edit)

___________________
★ Tính Làm

1: Baba! Này là sao? - 巴巴!这什么 (Tạm dừng)


2: Hệ Thống Ác Linh (Chưa edit)

3: Trọng Sinh Dị Thế Chi Quá Hoạt (Chưa edit)

4: Ta Thế Mà Lại Là Thánh Mẫu!? (Chưa edit)

5: Xuyên Thư Sư Tôn Lâm Thiên Hạ (Chưa edit)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét